Zielona Góra, Poland, 18.10.2018

„Pierwszy kontakt z Biurem Kongresów Jordan nawiązałem w czasie Krajowej Konferencji Automatyki, KKA 2017 w Krakowie (...). Obserwując efektywne działania zespołu w czasie tej konferencji (...) postanowiłem zaproponować firmie współudział w organizacji światowego sympozjum naukowego - 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Process, SAFEPROCESS 2018 , zaplanowanego na 29-31 sierpnia 2018 roku w Warszawie. (...)
Zadaniem Biura Kongresów Jordan była obsługa rejestracji uczestników sympozjum, obsługa finansowa imprezy, organizacja  usług gastronomicznych (przerwy kawowe, obiady, welcome reception, gala dinner, farewell party) oraz złożenie oferty hotelowej i turystycznej dla uczestników sympozjum. O wyzwaniach organizacyjnych imprezy świadczy liczba jej uczestników - 250 osób z całego świata, w tym jedynie 18 z Polski. 
Aktualnie, po zakończeniu - z dużym sukcesem - sympozjum, stwierdzam z pełnym przekonaniem, że Biuro Kongresów Jordan tworzy profesjonalny zespół, świetnie przygotowany do wykonywania wymienionych zadań organizacyjnych według obowiązujących międzynarodowych standardów, a ponadto  potrafi skutecznie działać poza siedzibą firmy w Krakowie. Stosownie do naszych dużych wymagań zapewniono firmę kateringową, która w historycznych budynkach Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Kolekcji Jana Pawła II stworzyła atmosferę wywierającą na uczestnikach sympozjum duże wrażenie. 
Kolejna niezwykle ważna zaleta Biura Kongresów Jordan to umiejętność (...) skutecznego rozwiązywania czasem trudnych spraw już w trakcie trwania imprezy. Zdecydowanie i z pełnym przekonaniem polecam Biuro Kongresów Jordan do organizacji w różnym zakresie konferencji krajowych i międzynarodowych.”

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, czł koresp. PAN
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
SAFEPROCESS 2018

 

Kraków, 9.05.2016

„(…) wraz z Biurem Kongresów Jordan współpracowaliśmy podczas organizacji międzynarodowej konferencji naukowej „Open Education Global – Convergence through Collaboration” (…). Do zadań Biura Kongresowego należała m.in. organizacja sal wykładowych i recepcji, przygotowanie i obsługa bankietu powitalnego w AGH oraz uroczystej kolacji w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, obsługa przerw kawowych i lunchu, a także obsługa medialna i oprawa wizualna Konferencji (banery, torby reklamowe, druk identyfikatorów). (…) Komunikacja i współpraca były bezproblemowe. Z pewnością możemy zarekomendować Biuro Kongresów Jordan jako wiarygodnego partnera przy organizacji konferencji.”

Agnieszka Chrząszcz
Zastępca Kierownika
Centrum e-Learningu AGH

 

Kraków, 8.12.2015 

„Zarówno uczestnicy konferencji, jak i wystawcy zgodnie potwierdzili, że konferencja została przygotowana z wyjątkową starannością i profesjonalizmem, co świadczy o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach Biura Kongresów JORDAN. Jako Komitet Organizacyjny możemy z pełną odpowiedzialnością rekomendować Biuro Kongresów JORDAN jako rzetelnego organizatora kongresów, zjazdów i sympozjów.”

Prof. Jan Chłopek
Przewodniczący ESB2015

Prof. Elżbieta Pamuła
Z-ca Przewodniczącego ESB2015

 

Kraków, 15.10.2015

„Szczególne podziękowania składam całemu Zespołowi Biura Kongresów za sprawną kooperację i ,jak przy każdym Kongresie, bezbłędne działanie. Dzięki temu osiągnęliśmy zarówno sukces naukowy jak i organizacyjny. (…) w Kongresie uczestniczyło 360 osób, w tym 35 uczestników zagranicznych z 16 krajów. Program obejmował 58 wykładów plenarnych, w tym 8 referatów (…) i 44 prezentacje plakatowe.”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
VI Środkowo Europejskiego Kongresu 
oraz Zarządu PTOA i EFOM
Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński

 

Kraków, 6.07.2015

„Wszystkie  usługi były świadczone na bardzo wysokim poziomie, a ich wykonanie cechowało się pełnym profesjonalizmem. Działania firmy Jordan Group zostały dostrzeżone przez wielu zagranicznych uczestników konferencji, którzy podkreślali ich walory, jakość i fachowość.”

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Michał Gradziński

 

Kraków, 06.2015

„Uczestnicy konferencji [II Międzynarodowa Konferencja „RADON in the ENVIRONMENT 2015”] kierowali wiele ciepłych słów i wyrazów uznania pod adresem zarówno Personelu hotelu GALAXY**** jak i Pracowników Biura Kongresów JORDAN Group za profesjonalną obsługę konferencji i imprez towarzyszących, a także za życzliwość w codziennych kontaktach.”

Dr hab. Krzysztof Kozak (IFJ PAN)
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji

Dr Jadwiga Mazur (IFJ PAN)
Sekretarz naukowy konferencji

 

Kraków, 30.09.2014
 
„Zadowolenie ze współpracy z Biurem Kongresów JORDAN, zaangażowanie i profesjonalizm jego pracowników pozwala nam stwierdzić, że jest to firma solidna oraz rzetelna i tym samym godna polecenia innym instytucjom.”

Beata Dubiel
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji Electron Microscopy 2014

 

Kraków, 08.09.2014

„Chcielibyśmy podziękować za duże zaangażowanie, elastyczność i wysoką kulturę w niekiedy trudnych negocjacjach z partnerem koreańskim, jak również za bezinteresowną pomoc i cenne rady (…), za perfekcyjną organizację wizyty honorowego gościa konferencji – Ambasadora Republiki Korei w Polsce (…).”

Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Akademii Górniczo-Hutniczej 
dr hab. inż. Tadeusz Telejko, prof. n. AGH
w imieniu Komitetu Organizacyjnego polsko-koreańskiej konferencji naukowej
„13th International Symposium on Novel and Nano Materials ISNNM’14”

 

Warszawa, 14.10.2013

„Komitet Organizacyjny konferencji naukowej, dla ponad 300 uczestników z całego świata: Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS’2013) podjął współpracę z Biurem Kongresów JORDAN w okresie przygotowawczym do konferencji. Pierwotny zakres współpracy zakładał jedynie organizację i obsługę recepcji oraz pomoc przy wyborze miejsc (…) spotkań (…). Jednakże kompetentne doradztwo i pomoc Biura Obsługi Konferencji JORDAN spowodowały powierzenie Biuru „kompleksowej obsługi konferencji” całej jej pozamerytorycznej części, w skład której weszła już nie tylko organizacja angielskojęzycznej recepcji, ale także organizacja cateringu (…), wsparcie organizacyjne imprez integracyjnych, organizacja wycieczki do Kopalni Soli Wieliczka połączona z bankietem, a także wsparcie zapewnienia bazy hotelowej. (…)
Jako organizatorzy z wieloletnim stażem (…) możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że usługi Biura Organizacji Kongresów JORDAN były na najwyższym profesjonalnym poziomie, koniecznym dla organizacji imprezy o zasięgu ogólnoświatowym. Ponadto JORDAN zapewnił rzetelnych podwykonawców i przejął na siebie całość komunikacji z nimi. (…)
O stopniu naszego zadowolenia z usług (…) niech świadczy fakt, że podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu tej współpracy (…) przy organizacji następnej edycji konferencji FedCSIS w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że ta decyzja mówi sama za siebie.”

W imieniu Komitetu Sterującego Serii konferencji FedCSIS
dr hab. Maria GANZHA, prof. PAN

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Marek VALENTA
Kat. Informatyki & Uczelniane Centrum Informatyki AGH

 

Warszawa, 16.05.2014

„Efekty współpracy z JORDAN Group sprawiły, że konferencja [„XXXVI Warsztaty SOLVIT”] okazała się dużym sukcesem. (…) Doświadczenie, rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków było nieocenione. Dzięki wykazanej kreatywności, elastyczności i zdolnościom organizacyjnym, a także interpersonalnym, współpraca (…) przebiegała w atmosferze zaufania i życzliwości. Przygotowanie konferencji zostało również bardzo wysoko ocenione przez jej uczestników: przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli centrów SOLVIT ze wszystkich państw UE.”

Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich
Małgorzata Wenerska-Craps

 

Warszawa, 21.05.2013
 
„Zwracam się (…) z gorącymi podziękowaniami za osobiste zaangażowanie w zorganizowanie spotkania Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (…). Profesjonalizm (…) zespołu w znaczący sposób przyczynił się do sprawnego przeprowadzenia spotkania o poważnej randze międzynarodowej. Zajmujący się organizacją spotkania prokuratorzy wyrażali się o współpracy z Biurem Kongresów Jordan w najwyższych superlatywach.”

Andrzej Seremet
Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej

 

Warszawa, 30.08.2013

„Organizacja i obsługa 6 Spotkania Sieci Prokuratorów Generalnych lub ekwiwalentnych instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (…). Ze względu na prestiżowy charakter spotkania (…) Wykonawcy postawione zostały wysokie wymagania (…). Firma Biuro Kongresów JORDAN spełniła wszystkie nasze oczekiwania (…). Usługi były wykonane w sposób rzetelny i terminowy, w każdym stadium realizacji zamówienia. (…) Firma zapewniła całą niezbędną infrastrukturę – wykazując przy tym elastyczność i dyspozycyjność w realizacji modyfikowanych segmentów zamówienia. Pracownicy firmy JORDAN, to profesjonalny zespół dysponujący doświadczeniem i doskonałym przygotowaniem zawodowym, będący w stanie sprostać wymogom logistycznym związanym z organizacją dużych międzynarodowych spotkań, gdzie poza standardowymi działaniami należy również w sprawny sposób posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami technicznymi, jak również wykazywać dobrą znajomość języków obcych.”

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Współpracy Międzynarodowej Rzeczpospolitej Polskiej
Beata Hlawacz
delegowana do Prokuratury Generalnej

 

Kraków, 17.01.2013

„Pragniemy (…) przekazać podziękowania dla Biura Kongresów Jordan za profesjonalną obsługę 14. Międzynarodowej Konferencji Metal Forming 2012 zorganizowanej (…) dla 450-ciu naukowców z całego świata. (…) współpraca z Biurem układała się znakomicie, a usługa została wykonana z dużą operatywnością i profesjonalizmem. Ogromnym atutem Biura podczas realizacji tej skali przedsięwzięcia była terminowość, dokładność i nadzór nad przebiegiem Konferencji.”

Prof. Jan Kusiak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Kraków, 16.12.2011

„W ramach organizacji (…) regionalnej Konferencji zamykającej projekt POWER „Gospodarki niskowęglowe” połączonej z I Kongresem energetycznym w Małopolsce (…) Zamawiający stwierdza, że (…) Przedmiotowa usługa została wykonana w sposób terminowy, rzetelny i w pełni profesjonalny. Zamawiający wzorowo ocenia współpracę (…).”

Joanna Urbanowicz
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

 

Kraków, 31.10.2011

„Z obecnym składem Biura Jordan (…) mam przyjemność współpracować od kilkunastu lat (…). Zespół ten zabezpieczał podobne usługi na Kongresach od 1994 roku i przez te wszystkie lata wykonywał powierzone mu akcje bezbłędnie i bezproblemowo. (…)"

Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński

 

Warszawa, 14.10.2011

„(…) składam gorące podziękowania (…) za wkład organizacyjny i zaangażowanie w organizację Europejskiego Forum Turystyki (…) całemu Zespołowi pracowników Biura JORDAN, którzy włożyli wiele trudu w organizację spotkania na tak ogromną skalę i o tak ogromnym znaczeniu dla Polski. (…) oraz nie szczędzili swojego czasu i sił celem jak najlepszego przebiegu wszystkich wydarzeń, ku wielkiemu zadowoleniu zaproszonych gości. Jestem przekonana, że Pańscy pracownicy swoją postawą i zaangażowaniem wnieśli wkład w bardzo dobrą promocję wizerunku naszego kraju.”

Katarzyna Sobierajska
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Kraków, 31.05.2011

„Udowodniliście Państwo, że jesteście rzetelnym i godnym zaufania partnerem.”

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Collaborative European Effort to Develop Diabetes Diagnostics

 

Kraków, 15.04.2011

„Zarówno merytoryczny, jak i organizacyjny poziom Konferencji został przez jej uczestników, a zwłaszcza przez naszych zagranicznych wykładowców, bardzo wysoko oceniony. Wyrażam przekonanie, że potwierdzony przez Pana firmę profesjonalizm zaowocuje realizacją kolejnych imprez planowanych przez naszą klinikę.”

Dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki
Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Onkologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie